Vill du behandla hela människan istället för bara delar?

Sammanfattning

Inom många områden när det gäller människors hälso- och sjukvård (både vanlig och komplementär medicin) ser man att fokus ligger på en del av patienten, istället för att inkludera hela människan. Till exempel behandlas mage, hud, lungor eller mentala tillstånd som aggression, depression eller koncentrationssvårigheter. Dessa system baseras på antagandet att en del av kroppen eller en del av sinnet är sjukt eller inte fungerar ordentligt. Med andra ord utgår vi, i vårt samhälle, ifrån att personen består av många delar och komponenter som behöver behandlas separat. Problemet är att om en del fixas till så kan det påverka funktionen i en annan del.

I en komplicerad maskin är det oklokt att bortse från den stora helheten och enbart fokusera på en liten del, eftersom det kan influera eller påverka funktionen hos andra delar och därmed den stora helheten. Att en viss del inte fungerar är tydligt, vi tvivlar inte på det, men orsaken till den icke-fungerande delen är inte isolerad till en del av personen utan till allmäntillståndet eller till personens försvarsmekanism. I klassisk homeopati utgår vi ifrån teorin att en människa är en helhet och att man behöver behandla henne i enlighet därmed. Därför fokuserar inte en klassisk homeopat sin behandling på den del av personen, som vid ett första intryck inte verkar fungera, utan vi behandlar den sammantagna bilden av symptom och besvär och försöker stärka det allmänna tillståndet hos personen. Enligt oss leder detta till ett bättre, effektivare och mer tillfredsställande resultat.

Vill du hellre behandla de grundläggande orsakerna till sjukdom istället för att bekämpa symtom?

Inom medicinen fokuseras hälsoproblemen ofta till en del av personen, oavsett om du ser på den mentala-känslomässiga aspekten eller på den fysiska aspekten av dem. En hudläkare fokuserar exempelvis på huden, en kardiolog är begränsad till hjärtat, en psykolog behandlar bara psyket etc. Medicin skrivs endast ut för att lindra en dysfunktionell del, t ex smärtstillande för huvudvärk, inhalatorer med kortikosteroider mot inflammation i lungor, antidepressiva läkemedel mot nedstämdhet, antacida mot halsbränna, etc.

I exemplet med antacida är antagandet att magen är sjuk och sålunda behandlas effekterna av en dysfunktionell mage med medicin som enbart är för magen. Om patienten också har hudproblem kommer en annan specialist att titta på det och skriva ut läkemedel för huden. Detta kan leda till att många terapeuter, läkare eller andra specialister arbetar med olika delar av människan eftersom varenda en av specialisterna förutsätter att det är en del av patienten som inte fungerar.

Men en människas hälsa består faktiskt inte av delar som ska behandlas separat; människan ska tas hänsyn till i sin helhet. När man fokuserar en behandling på vissa symptom eller en specifik aspekt av människors hälsa kan det vara frustrerande att inse att ansträngningarna bara är en droppe i havet. Symtom och besvär kvarstår och patienten fortsätter att besväras av dem så att han eller hon i många fall tvingas använda mediciner och/eller terapi under lång tid. Denna terapi kamouflerar bara symtom.

Ett stort problem är att behandlingen av ett organ kan orsaka problem i ett annat. Några exempel: antacida kan orsaka förstoppning, vissa antipsykotika kan orsaka övervikt, läkemedel mot blåskatarr kan orsaka svampinfektion etc. Det är som att försöka reparera en invecklad maskin och bara ha kunskaper om en liten del av den och inte se den stora helheten. Det här är dömt att misslyckas.

Det här är ofta orsaken till att människor letar efter alternativ, som klassisk homeopati, för att bota sina besvär, för att de inte tycker att hälsoproblemen blir botade med vanlig medicin och att behandlingen orsakar andra besvär.

En klassisk homeopat arbetar alltid utifrån den större helheten och inte med delar av människan

Inom klassisk homeopati utgår vi inte ifrån att en del av patienten är sjuk eller felfungerande utan från att hela personen är sjuk och att symptomen är ett uttryck för det.
Sjukdom är inte något gripbart och vi kan inte se den, driva på den etc. Men vi kan se resultatet av denna sjukdom, eftersom patienter producerar en rad symtom i olika organ och system. Symtom kan manifestera sig i så kallade “svagheter” hos patienten. Kort sagt: i klassisk homeopati menar vi att hälsoproblem uttrycker sig som symtom i åtskilliga delar hos patienten och inte att enskilda organ eller system är sjuka. En intressant artikel som belyser detta är ‘The “continuum” of a unified theory of diseases‘.

Ovanstående kan ibland vara svårt att förstå och i en kort artikel som denna är det nästan omöjligt att beskriva alla aspekter av den här idén. Men i skenet av den idén framstår det som klart att klassisk homeopati försöker stärka hälsan på ett annat sätt. Vi försöker stärka allmäntillståndet hos människan och tack vare detta minskar symtomen. Vi använder alla symtom (inte bara de som rör ett visst organ eller system) för att hitta rätt homeopatiska läkemedel som bäst passar patientens symtom.

Som klassisk homeopat är du inte specialist utan mer en generalist. En homeopat som är specialiserad på mage-tarm-, andnings-, psykologiska eller hudåkommor etc. existerar inte. Det säger emot sig självt. Grundbehandlingen är mer eller mindre alltid densamma: hitta det homeopatiska läkemedel som passar patienten, inte åkomman.

Förutom klassisk homeopati finns också klinisk eller komplexhomeopati. Klinisk homeopati är en terapi där ett potenserat läkemedel, baserat på en diagnos eller ett besvär, skrivs ut. Komplexhomeopati fungerar likartat, men här skriver man inte ut ett läkemedel utan en kombination av flera läkemedel baserat på ett sjukdomstillstånd eller en diagnos. Dessa medel är ofta de läkemedel man hittar i hälsokostaffärer. Strikt sett är detta inte homeopati utan en kommersiell användning av potenserade medel för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Genom att inte ta hänsyn till hela patienten utan endast se till diagnosen eller det sjuka organet, fungerar inte denna terapi på lång sikt och om den fungerar så fungerar den bara genom att undertrycka symptom. Det är ironiskt att namnet homeopati har blivit känt genom dessa terapier för faktum är att de inte följer de grundläggande homopatiska principerna. Olyckligtvis, därför att klinisk och komplexhomeopati har blivit välkända, så har ryktet eller idéer om klassisk homeopati blivit förvirrade och felaktigt tolkade. Inom klassisk homeopati behandlar vi inte sjukdomen utan den sjuka personen.

Jämför det med en bil med för låg oljenivå. På instrumentbrädan ser du att en lampa tänds och om du väntar tillräckligt länge kommer du förmodligen också att höra ljud från motorn. Ljuset och bullret är tecken på att något är fel med motorn, de är inte det verkliga problemet. Du kan välja att sätta en plåsterlapp över lampan och ignorera ljudet, men det löser inte problemet på ett korrekt sätt och permanent. Det är bättre att fylla på olja i motorn.

För en homeopat är det viktigt att inte bara ta patientens alla symtom i beaktande utan också att bedöma om det föreligger något hinder som förhindrar läkningen. Dessa hinder kan orsaka problem med patientens hälsa (till exempel stress i arbetsmiljön som gör att patienten sover dåligt osv.). Det är inte alltid möjligt att ta bort eller kringgå dessa hinder, men det är viktigt att åtminstone vara medveten om dem. Samuel Hahnemann, grundaren av klassisk homeopati, skrev redan i Organon (bland annat i paragraf 3) att det är viktigt för varje läkare att känna till dessa hinder.

Anamnesen (ett samtal där du försöker kartlägga patientens klagomål och symtom) är därför ett viktigt verktyg för den klassiska homeopaten för att samla in rätt information. Homeopaten måste veta hur man ställer frågor så att informationen är så objektiv och tillförlitlig som möjligt. Det finns vissa regler, tips och knep för att undvika att missa information.

Vi är inte av den åsikten att vanlig medicin är dålig; i vissa fall är det nödvändigt eller till och med bättre. En bra homeopat vet när patienten ska hänvisas till allmänläkare eller till en annan terapeut.

Educational Center for Classical Homeopthy lär dig hur man tar hänsyn till en persons allmänna hälsa och att inte behandla lokalt

Under vår kurs till klassisk homeopat lär vi dig steg för steg att se den sammantagna bilden av besvär och symtom och deras ömsesidiga beroende. Genom att analysera och arbeta igenom många fall kommer du att i stor omfattning tränas i att se på den allmänna hälsan hos patienten, förhållandet mellan vissa symtom och förekomsten av eventuella hinder. Detta hjälper dig att förstå patienten istället för bara en del av patienten. På så sätt kommer du att ha lärt dig hur man analyserar hälsan hos patienterna och hur man kan stärka deras hälsa istället för att behandla enskilda symtom.

Endast genom att stärka patientens allmänna hälsotillstånd, istället för att bara behandla symtom, är det möjligt att på lång sikt uppnå meningsfulla och betydande förbättringar i människors hälsa. Vi lär dig hur man tar hänsyn till vissa hinder. Under kursens gång ger vi dig rikligt med exempel på fall så att du kan lära dig allt om detta.

En anamnes är ett samtal för att kartlägga tecken och symtom hos en patient. Vi lägger stor vikt vid anamnesen därför att det är på det sättet man får tillgång till all information. Under lektionerna får du all nödvändig information om hur man tar en anamnes så att du kan tillämpa det på de pappersfall du får att analysera. Senare kommer du att se videofall. Under presentationen av dessa videofall kommer vi att förklara vad man ska göra och inte göra vid anamnestagningen. Under handledningsfasen lär du dig att ta en anamnes själv under ledning av en erfaren homeopat.

Från start till mål lägger vi stor vikt vid sambandet mellan anamnes och analys och vi visar hur viktig en objektiv och grundlig anamnes är för att kunna hjälpa patienten. På så sätt kommer du att vara redo att behandla patienter efter att du har avslutat kursen.

Fångade den här artikeln ditt intresse eller har du fler frågor? Tveka inte att ta kontakt med vårt utbildningscenter (+31 40 2135449 eller e-post). Om du är entusiastisk och vill anmäla dig till utbildningen, fyll i ansökningsformuläret. 

error: Content is protected !!