Testimonials

The ECCH´s education in classical homeopathy has a high-quality standard and I can highly recommend it!

I think the ECCH´s study content is well structured and very pedagogical. I really like the concept that theory is combined with practical exercises from early on in the studies. This early practical introduction makes it much easier to give an understanding and to develop as a student of Classical Homeopathy. As the studies are based on e-learning you can dispose of your study-time when it´s convenient for you. This makes it possible to keep working part-time alongside the studies. A very good complement to the online modules is that there are regular online Q&A sessions for the study group, as well as two inspiring weekend-meetings per year where you meet up in real life.

ECCH´s utbildning i klassisk homeopati är en högkvalitativ utbildning som jag verkligen kan rekommendera!
Jag tycker att ECCH´s studieinnehåll är väl strukturerat och med ett mycket bra pedagogiskt upplägg. Jag gillar verkligen konceptet att teori kombineras med praktiska övningar redan från början av utbildningen. Att man redan tidigt får börja med praktiska inslag ökar förståelsen och gör det lättare att utvecklas i sina studied. Eftersom studierna är baserade på e-learning kan man lägga upp studierna när de passar in i det egna schemat. Det gör det möjligt att jobba deltid vid sidan av studierna. Ett väldigt bra komplement till e-learning modulerna är att det hålls regelbundna Q&A kvällar och två inspirerande helgträffar per år, där kursdeltagarna och lärare träffas på plats i Sverige.

Keep in touch!

If this article has sparked your interest in the course, you can always keep in contact by subscribing to the newsletter, sending us an email or enroll in the course.

By far the best school

I highly recommend the ECCH school of classical homeopathy because it provides reliable knowledge regarding the theory and practice of homeopathy. The teacher is very experienced and motivated showing an excellent pedagogical way of teaching. I have tried other schools in Sweden before but this is by far the best school.

Jag rekommenderar starkt ECCH-skolan inom klassisk homeopati pga den erbjuder pålitlig kunskap vad gäller homeopatisk teori och praktik. Läraren är väldigt erfaren, motiverad och visar en utomordentlig pedagogisk sätt av undervisning. Jag har provat andra skolor i Sverige men den här är den bästa.

The ECCH´s education in classical homeopathy has a high-quality standard and I can highly recommend it!

I think the ECCH´s study content is well structured and very pedagogical. I really like the concept that theory is combined with practical exercises from early on in the studies. This early practical introduction makes it much easier to give an understanding and to develop as a student of Classical Homeopathy. As the studies are based on e-learning you can dispose of your study-time when it´s convenient for you. This makes it possible to keep working part-time alongside the studies. A very good complement to the online modules is that there are regular online Q&A sessions for the study group, as well as two inspiring weekend-meetings per year where you meet up in real life.

ECCH´s utbildning i klassisk homeopati är en högkvalitativ utbildning som jag verkligen kan rekommendera!
Jag tycker att ECCH´s studieinnehåll är väl strukturerat och med ett mycket bra pedagogiskt upplägg. Jag gillar verkligen konceptet att teori kombineras med praktiska övningar redan från början av utbildningen. Att man redan tidigt får börja med praktiska inslag ökar förståelsen och gör det lättare att utvecklas i sina studied. Eftersom studierna är baserade på e-learning kan man lägga upp studierna när de passar in i det egna schemat. Det gör det möjligt att jobba deltid vid sidan av studierna. Ett väldigt bra komplement till e-learning modulerna är att det hålls regelbundna Q&A kvällar och två inspirerande helgträffar per år, där kursdeltagarna och lärare träffas på plats i Sverige.

Keep in touch!

If this article has sparked your interest in the course, you can always keep in contact by subscribing to the newsletter, sending us an email or enroll in the course.

Jag var ute efter en högkvalitativ homeopatisk utbildning och jag hittade den! Kvalitén på undervisningarna, lärarna, online modulerna och alla papercase är väldigt professionella. Jag rekommenderar starkt denna utbildning till alla som vill studera homeopati. Jag har lärt mig väldigt mycket redan första året och ser fram emot de kommande åren!

By far the best school

I highly recommend the ECCH school of classical homeopathy because it provides reliable knowledge regarding the theory and practice of homeopathy. The teacher is very experienced and motivated showing an excellent pedagogical way of teaching. I have tried other schools in Sweden before but this is by far the best school.

Jag rekommenderar starkt ECCH-skolan inom klassisk homeopati pga den erbjuder pålitlig kunskap vad gäller homeopatisk teori och praktik. Läraren är väldigt erfaren, motiverad och visar en utomordentlig pedagogisk sätt av undervisning. Jag har provat andra skolor i Sverige men den här är den bästa.

The ECCH´s education in classical homeopathy has a high-quality standard and I can highly recommend it!

I think the ECCH´s study content is well structured and very pedagogical. I really like the concept that theory is combined with practical exercises from early on in the studies. This early practical introduction makes it much easier to give an understanding and to develop as a student of Classical Homeopathy. As the studies are based on e-learning you can dispose of your study-time when it´s convenient for you. This makes it possible to keep working part-time alongside the studies. A very good complement to the online modules is that there are regular online Q&A sessions for the study group, as well as two inspiring weekend-meetings per year where you meet up in real life.

ECCH´s utbildning i klassisk homeopati är en högkvalitativ utbildning som jag verkligen kan rekommendera!
Jag tycker att ECCH´s studieinnehåll är väl strukturerat och med ett mycket bra pedagogiskt upplägg. Jag gillar verkligen konceptet att teori kombineras med praktiska övningar redan från början av utbildningen. Att man redan tidigt får börja med praktiska inslag ökar förståelsen och gör det lättare att utvecklas i sina studied. Eftersom studierna är baserade på e-learning kan man lägga upp studierna när de passar in i det egna schemat. Det gör det möjligt att jobba deltid vid sidan av studierna. Ett väldigt bra komplement till e-learning modulerna är att det hålls regelbundna Q&A kvällar och två inspirerande helgträffar per år, där kursdeltagarna och lärare träffas på plats i Sverige.

Keep in touch!

If this article has sparked your interest in the course, you can always keep in contact by subscribing to the newsletter, sending us an email or enroll in the course.

Testimonials of our students

When you want to know about our course what better to ask our students what they think about our school and the course in classical homeopathy. Some of our students wrote down their opinion after experiencing the course first hand. When you want to talk to one of our students please contact us and we will bring you into contact with a student.      

High quality homeopathic education

I was searching for a high quality homeopathic education and I found it! The standards of the teaching, modules and all the papercases are very good. I would highly recommend the course to those considering it. I have learnt so much just in the first year and looking forward to the years to come!

Jag var ute efter en högkvalitativ homeopatisk utbildning och jag hittade den! Kvalitén på undervisningarna, lärarna, online modulerna och alla papercase är väldigt professionella. Jag rekommenderar starkt denna utbildning till alla som vill studera homeopati. Jag har lärt mig väldigt mycket redan första året och ser fram emot de kommande åren!

By far the best school

I highly recommend the ECCH school of classical homeopathy because it provides reliable knowledge regarding the theory and practice of homeopathy. The teacher is very experienced and motivated showing an excellent pedagogical way of teaching. I have tried other schools in Sweden before but this is by far the best school.

Jag rekommenderar starkt ECCH-skolan inom klassisk homeopati pga den erbjuder pålitlig kunskap vad gäller homeopatisk teori och praktik. Läraren är väldigt erfaren, motiverad och visar en utomordentlig pedagogisk sätt av undervisning. Jag har provat andra skolor i Sverige men den här är den bästa.

The ECCH´s education in classical homeopathy has a high-quality standard and I can highly recommend it!

I think the ECCH´s study content is well structured and very pedagogical. I really like the concept that theory is combined with practical exercises from early on in the studies. This early practical introduction makes it much easier to give an understanding and to develop as a student of Classical Homeopathy. As the studies are based on e-learning you can dispose of your study-time when it´s convenient for you. This makes it possible to keep working part-time alongside the studies. A very good complement to the online modules is that there are regular online Q&A sessions for the study group, as well as two inspiring weekend-meetings per year where you meet up in real life.

ECCH´s utbildning i klassisk homeopati är en högkvalitativ utbildning som jag verkligen kan rekommendera!
Jag tycker att ECCH´s studieinnehåll är väl strukturerat och med ett mycket bra pedagogiskt upplägg. Jag gillar verkligen konceptet att teori kombineras med praktiska övningar redan från början av utbildningen. Att man redan tidigt får börja med praktiska inslag ökar förståelsen och gör det lättare att utvecklas i sina studied. Eftersom studierna är baserade på e-learning kan man lägga upp studierna när de passar in i det egna schemat. Det gör det möjligt att jobba deltid vid sidan av studierna. Ett väldigt bra komplement till e-learning modulerna är att det hålls regelbundna Q&A kvällar och två inspirerande helgträffar per år, där kursdeltagarna och lärare träffas på plats i Sverige.

Keep in touch!

If this article has sparked your interest in the course, you can always keep in contact by subscribing to the newsletter, sending us an email or enroll in the course.

error: Content is protected !!